Oudervereniging

Ouderraad

De Oudervereniging
Ouders zijn actief betrokken op de Gerardusschool in de Oudervereniging (OV) en in de Oudercommissie (OC). De OV is een rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Vereniging telt drie bestuursleden, te weten de

Voorzitter                             Esther Weseman-Denissen
Penningmeester               Dorothe Wassink                             
Secretaris                            Corrina Hoeks

De leden van de diverse werkgroepen die m.n. de buitenschoolse activiteiten organiseren 

De leden van de diverse werkgroepen   
Mariët Hoeks Mandy Linsen
Fé van de Vondevoort Kim van de Beek
Jolande Bockting Maartje van Moll
Hanneke Baselmans Gaby van Bakel
Fons d'Haens  

 

Informatie oudervereniging
Aanvraag lidmaatschap ouderraad
Ouderbijdrage OR