Ouderraad

Ouderraad

De Oudervereniging
Ouders zijn actief betrokken op de Gerardusschool in de Oudervereniging (OV) en in de Oudercommissie (OC). De OV is een rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Vereniging telt drie bestuursleden, te weten de

Voorzitter                             Jolande Bockting                             tel. 0497-542620
Penningmeester               Dorothe Wassink                             tel. 06-46198371
Secretaris                            Fons 'd Haens                                    tel. 0497-336923

Uit naam van de OV is er een Oudercommissie opgericht die de buitenschoolse activiteiten organiseert voor de school.

Voorzitter                        Hanneke Baselmans                           tel. 0497-843119
Secretaris                        Gaby van Bakel                                     tel. 06-12092504

Penningmeester          Dorothé Wassink                                  tel. 06-46198371
Leden                               Jolanda Knapen                                     tel. 0497-540250
                                           

                                            Sharon van de Munckhof                  tel. 06-20595135
                                           

                                            Nancy Theuws                                       tel. 0497-513670

                                            Maartje van Moll                                   tel. 06-51322842

                                            Jolande Bockting                                   tel. 0497-542620

                                            Esther Denissen                                     tel. 06-47944286

                                            Corrina Hoeks                                         tel. 06-38318867

                                            Mandy Linsen-Buijtels                        tel. 06-10747300

 

 

Informatie oudervereniging
Aanvraag lidmaatschap ouderraad
Ouderbijdrage OR