Ouderraad

De Oudervereniging.
Ouders zijn actief betrokken op de Gerardusschool in de Oudervereniging (OV) en in de Oudercommissie (OC). De OV is een rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Vereniging telt 3 bestuursleden, te weten de

Voorzitter                        Jolande Bockting                              tel. 0497-542620
Penningmeester          Sharon van de Munckhof             tel. 06-20595135
Lid                                      Fons 'd Haens                                    tel. 0497-336923

Uit naam van de OV is er een OC opgericht die de buitenschoolse activiteiten organiseert voor de school.

Voorzitter                         Judith Pauly                                       tel. 0497-540028
Secretaris                         Henny Joosten                                 tel. 0497-541514
Leden                                Elle Coppelmans                             tel. 0497-542339
                                             Jolanda Knaapen                            tel. 0497-540250
                                             Pauline Pellen                                  tel. 0497-540688
                                             Hanneke Baselmans                     tel. 0497-843119
                                             Nancy Theuws                                 tel. 0497-513670

Informatie oudervereniging
Aanvraag lidmaatschap ouderraad
Ouderbijdrage OR

Notulen oudercommissie