Formulieren inschrijven nieuwe leerling / TSO / bijzonder verlof

Op deze pagina treft u alle algemene formulieren van én over de school overzichtelijk bij elkaar. Bent u op zoek een formulier of folder, maar staat deze niet op deze pagina? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Aanmelden nieuwe leerling.
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Inschrijven kunt u al vanaf het moment dat uw kind 3 jaar wordt. U kunt dit doen door bijgevoegd inschrijfformulier te downloaden en ingevuld op school af te geven.
Ook de ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht moet uigeprint, ingevuld en ingeleverd worden. Vergeet u ook niet een kopie ID in te leveren op school!

Daarna zult u worden uitgenodigd voor een gesprek op school om kennis te maken en u te informeren.

Inschrijfformulier nieuwe leerling
Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht

Aanmelden kind voor TSO

Inschrijfformulier TSO
TSO automatische incasso
Formulier aanvraag bijzonder verlof