Opvangmogelijkheden

TSO.  (Tussenschoolse Opvang)

Kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. Aanmelden voor vaste dagen voor het hele schooljaar geschiedt door middel van een ingevuld overblijfformulier "Overblijven op BS St. Gerardus".

De kinderen kunnen op vaste dagen overblijven of op incidentele basis. Indien het kind op vaste dagen overblijft moet dit door de ouders worden doorgegeven aan de overblijfcoördinator door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Zij zorgt vervolgens dat het kind op de overblijflijst wordt geplaatst. Wanneer het kind incidenteel overblijft vult de ouder de naam van het kind in op de digitale lijst.

Informatie over TSO
Inschrijfformulier TSO