Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Met Passend Onderwijs streven we naar een zo passend mogelijke onderwijsplek voor alle leerlingen.

Binnen SKOzoK willen wij eigentijds, kwalitatief goed onderwijs bieden. Dat begint bij de sterke basis die wordt geboden door onze leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat bij ons centraal en zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We ondersteunen de leerkrachten om die sterke basis zo goed mogelijk te bieden.

De school kan zelf de basisondersteuning realiseren die nodig is. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling groter is dan binnen de basisondersteuning haalbaar is, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning binnen onze organisatie. Deze extra ondersteuning kan de school aanvragen bij het team Passend Onderwijs van SKOzoK.

Het kan ook zijn dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, niet op de betreffende basisschool geboden kan worden. Dan gaat de school, samen met de ouders/verzorgers, op zoek naar een meer passende school.

 

Folder Passend Onderwijs
Passend Onderwijs SKOzoK: Wie is wie?