Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)
Via provincie en het Rijk zijn er initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de verkeersveiligheid in het algemeen en die rond scholen in het bijzonder. Ouders en leerkrachten van onze school onderschrijven het belang van een goede verkeersopvoeding. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen die met en voor de school allerlei activiteiten ontplooit om verkeersveiligheid hoog op de agenda van de Gerardusschool te houden.
In de komende jaren gaan we daar blijvend aandacht aan besteden. 
Omdat we in maart 2008 onze eigen doelstellingen haalden, beoordeelde de BVL commissie dat we het BVL-vignet waardig zijn, dus zijn we een verkeersveilige school. Dat moeten we zien te blijven. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Trudy Roest en Maartje van Moll. Zij houden nauw contact met de leerkrachten van school.

 

Vervoer van leerlingen

Vervoer van kinderen

Vanaf 1 maart 2006 zijn de veiligheidsregels die gelden bij het vervoer van kinderen per auto strenger geworden. Het volgende geldt nu:

Kinderen kleiner dan 1,35 m. moeten in een goedgekeurd kinderzitje.

Kinderen groter dan 1,35 m. moeten een autogordel om. Er zijn voorlopig echter nog enige uitzonderingen. Als op de achterbank al 2 kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats voor een derde. Dan mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven plaats de gordel gebruiken. Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand van andere kinderen (bijvoorbeeld bij uitwedstrijden van jeugdteams of schooluitstapjes) kan volstaan worden met het gebruik van gordels.

Uiteraard houden we ons aan de voorschriften en vinden wij dat het vervoer zo veilig mogelijk moet. Op school of op www.kinderzitjes.nl of www.veiligheid.nl kunt u meer informatie vinden.

Bij fietstochten met leerlingen vanuit school wordt door alle leerlingen en begeleiders een veiligheidshesje gedragen. Er wordt in een groep gefietst met minimaal twee begeleiders. Vooraf krijgen zowel de leerlingen als de begeleiders instructie over de afspraken rondom deelname aan het verkeer  tijdens het fietsen.