Op weg naar VO...

  • Op weg naar VO...

De ouders en kinderen van groep 8 hebben informatie ontvangen over hoe het voortgezet onderwijs de noodzakelijke informatie met jullie willen gaan delen. Zeker nu informatie-avonden en open dagen niet doorgaan.
Ook voor de kinderen van groep 7 kan een eerste oriëntatie al zinvol zijn... tenslotte gaan zij volgend schooljaar ook naar het VO toe.

Kijk dus ook regelmatig op de website van de scholen voor voortgezet onderwijs.

Zowel het Voortgezet onderwijs als het basisonderwijs besteden extra zorg aan de advisering en plaatsing van de kinderen. Er wordt "kansrijk geadviseerd en ook kansrijk geplaatst".   Zodat, ondanks Lock down, de kinderen wel op de goede plek in het voortgezet onderwijs komen. 

Terug naar het overzicht

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Opvoeden in een wereld vol Media...Oeps!

rapport en oudergesprekken

rapport en oudergesprekken

In de planning zijn oudergesprekken en rapport opgenomen.

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school