tevredenheidspeiling 2021

  • tevredenheidspeiling 2021

Volgende week ontvangt u, per mail, een uitnodiging t.b.v. het tevredenheidsonderzoek.
Dit onderzoek vindt plaats onder alle ouders. Ook de kinderen en medewerkers zullen bevraagd worden.

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Wij willen onder meer van u weten wat u vindt van het schoolklimaat, het onderwijsleerproces, informatie en communicatie.  Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, kunnen wij immers gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit. De tevredenheidsmeting wordt ook uitgevoerd onder de leerlingen vanaf groep 6. Zij vullen een vragenlijst op school in. 

Werkwijze  
U krijgt in week 9 (de week van 1 maart)  per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen.
In deze e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst neemt circa 5/10  minuten in beslag. 

De mail wordt gestuurd naar 1 mailadres per gezin (het eerste mailadres bekend op school)  
De vragenlijst staat open tot uiterlijk 31 maart.   

Vragenlijst 
De vragenlijst bestaat uit een 10 tal vragen die u kunt beantwoorden met de volgende mogelijkheden:  

‘- - Helemaal niet tevreden’, ‘- niet tevreden’, ‘+ tevreden’, ‘++ erg tevreden’  We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen. 

Privacy 

Wij garanderen uiteraard de privacy van alle ouders. Uw ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan (anoniem) rechtstreeks naar Vensters. De antwoorden zijn niet te herleiden maar worden verwerkt in een totaal overzicht. 

Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek worden na overleg met de Medezeggenschapsraad met u gedeeld via de nieuwsbrief. De resultaten zijn ook terug te lezen op “Scholen op de kaart” .

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u zich wenden tot de directie van de school.

Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren). 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

  

Terug naar het overzicht

Vertrek juf Sandra, meester ...

Vertrek juf Sandra, meester John

Juf Sandra en Meester John nemen afscheid

Informatie over testen bij ...

Informatie over testen bij Kinderen

GGD informatie m.b.t. het testen van kinderen

Jij bent welkom!

Jij bent welkom!

Ben jij al bijna 4, of lijkt het nog ver weg......