rapport en oudergesprekken

  • rapport en oudergesprekken

In de komende periode staan oudergesprekken en een rapport gepland.
Deze zullen enigszins verschuiven. Zie hiervoor ook de kalender 

U ontvangt hiervoor eind deze week een uitnodiging om u aan te melden voor een gesprek. 

Op 31 maart gaat het rapport, met een uitdraai van het leerlingvolgsysteem, mee naar huis.

Terug naar het overzicht

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Opvoeden in een wereld vol Media...Oeps!

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school

Algemene informatie m.b.t. de ...

Algemene informatie m.b.t. de herstart

8 februari gaan de schooldeuren weer open...Spannend!