Onze Coroana-afspraken

  • Onze Coroana-afspraken

In afwachting van mogelijke aanscherpingen van de regels hanteren we voorlopig een aantal belangrijke afspraken.

  • 1,5 meter afstand.
    Dit is wel een aandachtspunt voor als u uw kind(eren) komt ophalen.
    Gebruik de hele rand van het speelplein om zelf ook voldoende afstand te bewaren en te bewaken.
  • Niet zomaar de school binnen lopen. Ook niet als u uw kind moet ophalen voor bijv. de dokter of even iets moet regelen of vragen (gebruik de mail!)
  • Afspraken zoveel mogelijk digitaal (via mail) maken en ook via beeldbellen uitvoeren. Daar waar noodzaak is tot "fysiek" gesprek kan dit na toestemming van directie en onder strikte voorwaarden.
  • Ook de ouders die de nodige ondersteuning bieden houden zich aan de regels van 1,5 meter en melden zich aan (voorkeur via QR code).
  • Uitstapjes naar musea of scholen voor voortgezet onderwijs gaan voorlopig niet door.

Wij willen graag onze school voor het team, de kinderen en de voortgang open houden en dus besmetting buiten de deuren houden.  
Daar zijn we uiteindelijk allemaal goed mee!
 

Terug naar het overzicht

Informatie over testen bij ...

Informatie over testen bij Kinderen

GGD informatie m.b.t. het testen van kinderen

Jij bent welkom!

Jij bent welkom!

Ben jij al bijna 4, of lijkt het nog ver weg......

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Opvoeden in een wereld vol Media...Oeps!