Informatie Rythoviuscollege

  • Informatie Rythoviuscollege

In deze bijzondere tijden van corona moeten de kinderen van groep 8 straks toch een keuze gaan maken waar ze na de basisschool naar toe gaan.
Ook is het belangrijk dat ouders en kinderen van groep 7 een eerste verkenning gaan uitvoeren.. waar ga ik naar toe na de basisschool?
Het Rythoviuscollege stuurt hierbij de eerste informatie hoe zij e.e.a. vorm gaan geven.

Lees hier verder...

Terug naar het overzicht

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Opvoeden in een wereld vol Media...Oeps!

rapport en oudergesprekken

rapport en oudergesprekken

In de planning zijn oudergesprekken en rapport opgenomen.

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school