Ouderbijdrage

  • Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een financiële bijdrage van ouders die wordt geïnd in de vorm van contributie als u lid bent van de oudervereniging.

De oudercommissie beheert deze gelden en legt hierover verantwoording af tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging.

De vergadering is 16 september 2019 geweest waar de hoogte van de contributie opnieuw is besproken, deze blijft hetzelfde: € 20,- per kind.

Dit bedrag zal binnenkort worden afgeschreven van uw rekening, als de incasso reeds is ingeleverd.

Wat als:

U liever handmatig het bedrag overgemaakt of geen incasso-mogelijkheid hebt:

Graag komende maand de contributie overmaken.

Rekeningnummer:

IBAN NL97RABO0106407503  t.n.v Oudervereniging St. Gerardusschool

ovv van Naam van uw kind.

 

Uw kind stroomt later in het jaar in: U moet 2 dingen doen.

Het bedrag dient u dan zelf over te maken.

Rekeningnummer:

IBAN NL97RABO0106407503

t.n.v Oudervereniging St. Gerardusschool Weebosch

Rekensom:

per eerstvolgende hele maand rekent u € 2,- per maand t/m juni.

Inschrijfformulier voor de automatische incasso voor de volgende jaren invullen en inleveren bij Dorothé Wassink.

Incassoformulier voor OV is terug te vinden op de website van school. Let op: er zijn 2 incasso formulieren, één voor de OV en één voor de TSO.

Uw kind is een nieuwe leerling:

Inschrijfformulier voor de automatisch incasso invullen en inleveren bij Dorothé Wassink. Incassoformulier voor OV is terug te vinden op de website van school.

Let op: er zijn 2 incasso formulieren, één voor de OV en één voor de TSO.

Overblijven – TSO

De kosten voor het overblijven zijn als volgt:

-Is een ouder overblijfkracht dan betaalt men €10,- per kind per jaar

-Is een ouder geen overblijfkracht dan hanteren we:

* 1x per week overblijven €40,- per kind per jaar

* 2x per week overblijven €80,- per kind per jaar

* 3x per week overblijven €120,- per kind per jaar

* incidenteel overblijven €5,- per kind per jaar voor maximaal 5x

 

      Dit bedrag zal binnenkort worden afgeschreven van uw rekening, als u        reeds incassoformulier heeft ingeleverd.

Mocht dit niet het geval zijn dan graag inschrijfformulier voor de automatisch incasso invullen en inleveren bij Dorothé Wassink. Incassoformulier voor TSO is terug te vinden op de website van school. Let op: er zijn 2 incasso formulieren, één voor de OV en één voor de TSO.

Mocht u het bedrag zelf willen overmaken, kunt u gebruik maken van bovengenoemd rekeningnummer.

 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben en dat voor iedereen duidelijk is wat voor zijn/haar kind(eren) van toepassing is. Mocht u nog een incasso formulier moeten inleveren, graag voor 28 oktober 2019.

Maar mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag,

Namens OuderVereniging St. Gerardusschool,

Dorothé Wassink-Hoeks

dorothehoeks@hotmail.com

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Informatie over testen bij ...

Informatie over testen bij Kinderen

GGD informatie m.b.t. het testen van kinderen

Jij bent welkom!

Jij bent welkom!

Ben jij al bijna 4, of lijkt het nog ver weg......

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Media Ukkie dagen: uitnodiging

Opvoeden in een wereld vol Media...Oeps!