Februari

9 februari Carnaval op school
12 februari t/m 16 februari Carnavalsvakantie
22 februari Rapportgesprekken
26 februari Rapportgesprekken
28 februari Rapport 1

Maart

5 maart Studiedag
19 maart Week vd Lentekriebels
21 maart Boomfeestdag

April

1 april t/m 2 april Pasen 2018
17 april Eindtoets groep 8
18 april Eindtoets groep 8
26 april Koningsspelen
26 april Skozok studieMIDDAG, kinderen vrij
27 april Koningsdag
27 april t/m 11 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2018

Mei

27 april t/m 11 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2018
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsdag 2018

Juni

14 juni StudieMIDDAG
18 juni Rapportgesprekken
21 juni Rapportgesprekken
26 juni InformatieAVOND
27 juni Rapport 2

Juli

5 juli CalamiteitenMIDDAG
6 juli CalamiteitenOCHTEND
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

Augustus

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

September

Oktober

15 oktober t/m 19 oktober 00.00 - 23.00 uur Herfstvakantie 2018

November

December

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Januari

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Februari

Maart

4 maart t/m 8 maart 00.00 - 23.00 uur Carnavalsvakantie 2019

April

21 april t/m 22 april 00.00 - 23.00 uur Pasen 2019
22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
27 april Koningsdag

Mei

22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
30 mei t/m 31 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni 00.00 - 23.00 uur Pinksteren 2019

Juli

8 juli t/m 16 augustus 00.00 - 23.00 uur Zomervakantie 2019